ติดต่อหอศิลป์จามจุรี

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  • 0-2218-3709

  • 0-2218-3708

  • chamchuriartgallery@gmail.com

  • https://www.facebook.com/chamchuriartgallery