อัญมณีแห่งป่าเขาและท้องทุ่ง (Jewel of forests and fields)

 • นิทรรศการ:

  อัญมณีแห่งป่าเขาและท้องทุ่ง (Jewel of forests and fields)

 • ศิลปิน:

  สุวิทย์ เชยชม (Suwit Cheychom)

 • ลักษณะงาน:

  จิตรกรรม

 • ระยะเวลาจัดแสดง:

  วันที่ 20 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2559

 • พิธีเปิดนิทรรศการ:

  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น.

 • ห้องนิทรรศการ:

  ห้องนิทรรศการชั้น 2

 • ติดต่อศิลปิน:

  089-0781392 (สุวิทย์ เชยชม)

แนวความคิด:

ภาพวาดชุดนี้ เป็นเพียงภาพสะท้อนเรื่องราว ผ่านกระบวนการทางความคิด สะท้อนความน่ารังเกียจของมนุษย์บางกลุ่มบางพวก ที่เห็นแก่ตัวเอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตน โดยมิแยแสต่อชาติบ้านเมือง ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์เป็นต้นกำเนิดแหล่งน้ำ เป็นที่อยู่อาศัยของพืชพันธุ์ สัตว์ป่า เป็นแหล่งผลิตอากาศอันบริสุทธิ์ ได้ถูกมนุษย์พวกนี้ทำลายไม่เว้นวัน
ภาพวาดชุดนี้เปรียบเสมือนภาพสะท้อนเรื่องราวของธรรมชาติที่จะเลือนหายไป อัญมณีอันทรงคุณค่าของผืนป่าและท้องทุ่ง กล้วยไม้ป่า ไก่ฟ้า นกแต้วแร้ว นกเงือก ฯลฯ กำลังเดินทางออกจากป่า นกอีโก้ง นกกวักโดนบุกรุกจนไม่มีท้องทุ่งให้ดำรงชีพ อัญมณีแห่งป่าเขาและท้องทุ่งเหล่านี้มีให้จับจ่าย ซื้อชายได้ทั่วไปที่สวนจัตุจักร โดยขาดการเหลียวแลจากเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ที่ทำตัวเหมือนคนหูหนวก ตาบอด
This painting is a reflection stories. Through a process of thought Echoing the disgust of some of some of them. The only selfish personal gain. By indifference to the nation Forests, abundant source of water. It is the habitat of species of wildlife as a source of pure air. These men were destroyed seven days.
This painting is like a reflection of nature to fade. Precious jewel of forests and fields of wild orchids pitta pheasant, hornbills, etc. are getting out of jungle birds Aiokgg rail invasion by the Moors until a livelihood. Jewel of forests and fields are available to purchase. Men buy online at Chatuchak Park. Marginalized by a lack of staff associated Acting like the deaf and blind.