หัวรุ่ง (HEADS IDEA)

 • นิทรรศการ:

  หัวรุ่ง (HEADS IDEA)

 • ศิลปิน:

  กลุ่มหัวรุ่ง (HEADS IDEA)

 • ลักษณะงาน:

  งานจิตรกรรม

 • ระยะเวลาจัดแสดง:

  วันที่ 13 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2560

 • พิธีเปิดนิทรรศการ:

  วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น.

 • ห้องนิทรรศการ:

  ห้องนิทรรศการชั้น 2

 • ติดต่อศิลปิน:

  088-3828014 สุจิตรา

แนวความคิด:

โครงการนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ "กลุ่มหัวรุ่งรุ่ง ( HEADS IDEA)”นั้นเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ถือเป็นแรงดึงดูดซึ่งนำมาสู่การรวมตัวเป็นนิทรรศการ ในครั้งนี้ซึ่งเป็นนิทรรศการกลุ่มครั้งแรกของนักศึกษาศิลปะระดับมหาบัณฑิต ภาควิชาศิลปไทย ประจำปีการศึกษา 2559 ของมหาลัยศิลปากร ที่ต้องการนำเสนอแนวคิดการสร้างสรรค์ที่มีความแตกต่างทางด้านเทคนิค วิธีการผสมผสานหลอมรวมด้วยศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นไทย เป็นแนวทางการสร้างสรรค์ศิลปะของเหล่าศิลปินเพื่อเผยแพร่ศาสตร์แห่งความงามทางปัญญาต่อสาธารณชนให้เกิดความรู้อย่างกว้างขวาง และนำไปปรับประยุกต์กับการดำเนินชีวิตต่อไปในสังคม