ไลฟ์ไลน์ (LifeLine)

 • นิทรรศการ:

  ไลฟ์ไลน์ (LifeLine)

 • ศิลปิน:

  เพชราวุธ พิสุทธิ์ศักดิ์ (( Peachravut Pisutsak )

 • ลักษณะงาน:

  จิตรกรรม

 • ระยะเวลาจัดแสดง:

  วันที่ 29 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2560

 • พิธีเปิดนิทรรศการ:

  วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น.

 • ห้องนิทรรศการ:

  ห้องนิทรรศการ1 ชั้น 1

 • ติดต่อศิลปิน:

  087-5125230 (เพชราวุธ)

แนวความคิด:

เส้นทางชีวิตของเราทุกคนล้วนต้องเลือกเดิน แต่จะทำอย่างไรให้ระหว่างทางที่เราดำเนินไปนั้นถูกจรรโลงด้วย สำหรับผมแล้ว ธรรมชาติ และ ศิลปะเป็นสองสิ่งที่ทำให้ผมสามารถเดินทางได้อย่างมีความสุข

Lifeline - ไลฟ์ไลน์ การเดินทางของชีวิต เป็นการบันทึกรวบรวมเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งของชีวิตเสมือนสมุดบันทึกแต่ใช้ภาพบอกเรื่องราวแทนตัวอักษร โดยใช้วิธีการออกแบบเรขศิลป์ (Graphic) ที่ใช้เส้นและรูปร่างแบบเรียบง่าย ร่วมกับการเพิ่มมิติของภาพด้วยงานจิตรกรรม (Painting) มาสร้างสรรค์เป็นผลงาน