มาลี มายา อันดามัน (Attraction of Andaman)

 • นิทรรศการ:

  มาลี มายา อันดามัน (Attraction of Andaman)

 • ศิลปิน:

  กิตติพงศ์ พันธ์เมือง

 • ลักษณะงาน:

  จิตรกรรม

 • ระยะเวลาจัดแสดง:

  วันที่ 14 สิงหาคม – 3 กันยายน 2560

 • พิธีเปิดนิทรรศการ:

  วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น.

 • ห้องนิทรรศการ:

  ห้องนิทรรศการชั้น 2

 • ติดต่อศิลปิน:

  089 469 4508 (กิตติพงศ์)

แนวความคิด:

ภาพวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของกลุ่มชาติพันธ์ชาวเลแถบอันดามัน