ทิวทัศน์ของโลกที่จังหวัดตรัง (World's landscape at Trang province)

 • นิทรรศการ:

  ทิวทัศน์ของโลกที่จังหวัดตรัง (World's landscape at Trang province)

 • ศิลปิน:

  ธีระยุทธ จีนประชา (Theerayuth Jeenpracha)

 • ลักษณะงาน:

  จิตรกรรม

 • ระยะเวลาจัดแสดง:

  วันที่ 19 สิงหาคม – 7 กันยายน 2560

 • พิธีเปิดนิทรรศการ:

  วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 18.30 น.

 • ห้องนิทรรศการ:

  ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2

 • ติดต่อศิลปิน:

  081-7717112 (ธีระยุทธ)

แนวความคิด:

นำเสนอจิตรกรรมทิวทัศน์ของโลกจากจังหวัดตรัง เพื่อเป็นตัวแทนบอกเล่าถึงความงามและความรู้สึกที่โลกซ่อนไว้ในภูมิทัศน์ที่เราคุ้นเคยชิน ให้เราได้ระลึกรู้ถึงความงามแห่งชีวิต ในช่วงขณะเวลาที่เราอาศัยอยู่ที่โลกใบนี้ ..