ศิลปิน เสกสรรค์ ทุมมัย

ศิลปิน ณัฐฑรีญา ไปแดน
เส้นสายลายสี 4 ศิลปินเด็ก
ศิลปิน เด็กหญิงเพ้นท์ฟ้า ชาญชุติวาณิช (เพ้นท์ฟ้า), เด็กชายวชิรวิทย์ สามารถ (อามานี่), เด็กชายรพีวิชญ์ จิรมิตรมงคล (ภูผา), ด.ช.นัทพล โกมลารชุน (กาโม่)
พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน
พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์
เรือนไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
52522 views