งดงามในความพอเพียง
ศิลปิน สมศักดิ์ สัมโภชานนท์ (สมศักดิ์ สังกะสี)
นิทรรศการผลงานศิลป์ปี 59 “ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์"
ศิลปิน คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Presenter of Thaiart
ศิลปิน สิปปหิมวันต์
พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน
พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์
เรือนไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28043 views