เสน่ห์ธรรมชาติ เสน่ห์บุปผา เสน่หาบุษบา
ศิลปิน เจ สุรเสน
พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน
พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์
เรือนไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25388 views