กิจกรรมประจำปี

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม"ศิลปะหรรษา" หอศิลป์จามจุรีฯ มีความยินดี ขอเชิญนิสิต บุคลากรชาวจุฬาฯ ที่มีอายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป มาสนุกกับการปั้นเซรามิก *สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน และต้องการสนุกกับการสร้างสรรค์งานศิลปะ ในเสาร์วันที่ 17