เธอ
ศิลปิน สุทธิเกียรติ เวชแดง
วิถีชีวิต
ศิลปิน ฝนธรรม บัวภุชพงศ์
พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน
พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์
เรือนไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
41372 views